Лечение на рак на маточната шийка (pdq ®): лечение [] – етап iib рак на шийката на матката

Стандартни варианти на лечение за рак на шийката на матката IVB

Палиативна лъчева терапия

Радиационната терапия може да се използва за облекчаване на централно заболяване или отдалечени метастази.

Палиативна химиотерапия

Множество агенти са свързани с обективни нива на отговор, но трайните отговори са рядкост.

Лекарствата, използвани за лечение на рак на шийката на матката в стадий IVБ, са показани в Таблица 6.

Цисплатин в комбинация с други лекарства

Еднократният цисплатин, прилаган интравенозно при 50 мг / м2 на всеки 3 седмици, е най-често използваният режим за лечение на рецидивиращ рак на шийката на матката, тъй като лекарството е било въведено първоначално през 70-те години на миналия век [2] Напоследък GOG докладва за последователни рандомизирани проучвания, свързани с комбинирана химиотерапия за етапи IVB, рецидивиращ или персистиращ рак на шийката на матката [8,12,13,14,15,16]

Доказателства (цисплатин в комбинация с други лекарства)

Пациентите са разпределени на случаен принцип в следните четири групи за лечение

Допълнителните методи и резултати на проучването включват следното