Болка при рак

Болката е един от най-честите симптоми при болните от рак и често има отрицателно въздействие върху функционалното състояние и качеството на живот на пациентите. Целта на следващото резюме е да се предостави основана на доказателства, актуална и практическа информация за лечението на болка при рак.

Ефективното управление на болката може да бъде постигнато като се обръща внимание на следните стъпки: [1]

Международната асоциация за изследване на болката определя болката като “неприятно сетивно и емоционално преживяване, свързано с действително или потенциално увреждане на тъканите или описано по отношение на такива увреждания” [3]. Правилната му оценка изисква измерване на интензивността на болката, изясняващо въздействието на болката върху психологическите, социалните, духовните и екзистенциалните области на пациентите и установяването на придържането към лечението и реакцията.

Обичайно използваният подход за борба с болката включва лабораторията за облекчаване на болката на Световната здравна организация (СЗО), която категоризира интензивността на болката според тежестта и препоръчва аналгетични средства, основаващи се на тяхната сила. [4] Интензитетът на болката често се оценява с помощта на цифрова скала за оценка ) От 0 до 10. На тази скала 0 не показва болка, 1 до 3 показва лека болка, 4 до 6 показва умерена болка и 7 до 10 показва силна болка. [5]

Стъпка 1 от стълбата за облекчаване на болката на СЗО лекува лека болка. Пациентите в тази категория получават неопиоидни аналгетици като ацетаминофен, нестероидни противовъзпалителни средства или адювантно аналгетик, ако е необходимо. В Етап 2 се лекуват пациенти с лека до умерена болка, които вече приемат неопиоиден аналгетик със или без адювантно аналгетик, но все още изпитват слаба аналгезия. Средствата от Етап 2 включват трамадол и ацетаминофен продукти, съдържащи хидрокодон, оксикодон и кодеин. Стъпка 3 третира умерена до силна болка със силни аналгетици. Опиоидите от етап 3 включват морфин, хидроморфон, фентанил, леворфанол, метадон, оксиморфон и оксикодон. Едно отворено рандомизирано проучване на ниски дози морфин срещу слаби опиоиди за лечение на умерена ракова болка предполага, че е приемливо да се заобиколят слабите опиоиди и да се отиде директно на силни опиоиди (средства от стъпка 3) при пациенти с умерена ракова болка, Към морфиновата ръка с ниска доза има по-чести и по-голямо намаляване на интензивността на болката с подобна добра поносимост и по-ранен ефект [6].

Познаването на фармакокинетиката на опиоидите, равновесното дозиране и нежеланите ефекти са необходими за тяхната безопасна и ефективна употреба. Необходимо е подходящо използване на адювантни фармакологични и нефармакологични интервенции за оптимизиране на болкоуспокояването.

Болката се проявява при 20% до 50% от пациентите с рак. [7] Приблизително 80% от пациентите с рак в напреднал стадий имат умерена до силна болка. [8] Един мета-анализ, разглеждащ сборните данни от 52 проучвания, Половината от пациентите са имали болка. [9] По-младите пациенти са по-склонни да получат болка при рак и болка при рак, отколкото при по-възрастни пациенти. [10]

Пациентите с рак често имат множество болнични места. [11] Пациентите оценяват болка от 4 до 6 (тежко) в НРС, при екзацербации, оценени до 7.

Проучване, оценяващо характеристиките на пациентите (N = 100) с напреднал рак, представящи на услугата за палиативни грижи, установи, че първичният тумор е главната причина за болка при 68% от пациентите. [11] Повечето болки са соматични, Да бъде непрекъснато като периодично.

Болката може да бъде причинена от ракови терапии, включително хирургия, лъчева терапия, химиотерапия, целева терапия, терапии за поддържаща терапия и / или диагностични процедури. Систематичният преглед на литературата идентифицира съобщенията за болка, възникващи при 59% от пациентите, получаващи противораково лечение, и при 33% от пациентите след лечебно лечение. [12] Болката, която не е свързана с рак, е относително честа при онкологични пациенти, наблюдавани при 16% Едно проучване [11].

Инфузията на интравенозната химиотерапия причинява четири синдрома на болка: венозен спазъм, химичен флебит, везикантна екстравазация и свързано с антрациклин flare. [13 – 15] Венозният спазъм се лекува чрез прилагане на топъл компрес или намаляване на скоростта на инфузия. Хирургичният флебит може да се дължи на химиотерапия или нехемотипични инфузии като калиев хлорид и хиперосмоларни разтвори. [14] Екстравазацията на везикуата може да причини интензивна болка, последвана от десмамация и улцерация. Доксорубицин може да доведе до реакция на венозна луминесценция, която включва локална уртикария, , Или ужилване [15]. Някои химиотерапевтични средства като винорелбин могат да причинят болка в мястото на тумора [16].

Тежкият мукозит често се проявява като последица от миелоаблативна химиотерапия и стандартна интензивна терапия. [17] Цитотоксични агенти, често свързвани с мукозит, са цитарабин, доксорубицин, етопозид, 5-флуороурацил и метотрексат. Инхибитори на епидермалния растежен фактор (EGFR) инхибитори, многоцелеви инхибитори на тирозин киназата и цел на инхибитори на рапамицин при бозайници също причиняват мукозит [18,19]. Рисковите фактори за мукозит включват предходна орална патология, лоша хигиена на зъбите и по-млада възраст [17].

Паклитаксел генерира синдром на дифузна артралгия и миалгия при 10% до 20% от пациентите. [20] Дифузната болка в ставите и мускулите се появява 1 до 2 дни след инфузията и продължава средно от 4 до 5 дни. Болката възниква в гърба, бедрата, раменете, бедрата, краката и краката. Натоварването с тежести, ходенето или тактилния контакт засилва болката. Стероидите могат да намалят тенденцията за развитие на миалгия и артралгия. Сред хормоналните терапии ароматазните инхибитори причиняват мускулно-скелетни симптоми, остеопоротични фрактури, артралгии и миалгия. [21]

EGFR инхибиторите причиняват дерматит с последвалата болка. [22] Острата херпесна невралгия се появява при значително увеличение на заболеваемостта сред онкоболните, особено тези с хематологични злокачествени заболявания и тези, които получават имуносупресивни терапии. [23] Болката обикновено се преустановява в рамките на 2 месеца, но може да продължи и да стане Postherpetic neuralgia. Синдромът на палмарно-плантарната еритродизестезия се наблюдава във връзка с непрекъснато вливания 5-флуороурацил, капецитабин, [24] липозомен доксорубицин, [25] и паклитаксел. [26] Целеви агенти като сорафениб и сунитиниб също се свързват с подобни Синдром. [27] Пациентите развиват мравучкане или изгаряне в дланите и ходилата, последвани от еритематозен обрив. Управлението често изисква спиране на лечението или намаляване на дозата за лечение.

Подкрепящите терапевтични терапии могат да причинят болка, както се характеризира с остеонекроза на челюстта, свързана с бисфосфонат [28]. Използването на кортикостероиди също е свързано с развитието на аваскуларна некроза [29].

Радиацията причинява няколко синдроми на болка, включително мукозит, възпаление на лигавицата в областите, получаващи радиация, рак на болката и радиационен дерматит. Пациентите могат да получат болка от брахитерапия и от позициониране по време на лечението (т.е., поставяне в маса за радиационна терапия). [30]

Ранната болка се свързва с повишен емоционален стрес. Както продължителността на болката, така и тежестта на болката са в съответствие с риска от развитие на депресия. Пациентите с рак са инвалидирани средно от 12 до 20 дни на месец, като 28% до 55% не могат да работят поради рака. [31] Оцелелите от рак могат да получат стрес, когато болката им неочаквано продължава след завършване на лечението с рак. [32] Наследниците също изпитват загуба на подкрепа от предишния си здравен екип, тъй като онколозите пренасочват грижите си обратно към доставчиците на първична помощ.

В едно проучване между 20% и 50% от болните от рак продължават да получават болка и функционални ограничения години след лечението. [33] Нелекуваната болка води до искания за самоубийство, подпомагано от лекар [34]. Нелекуваната болка също води до ненужни прием и посещения в болница Към отделите за спешна помощ. [35]

Концепцията за пълна болка улавя своята многоизмерна природа, като изрично включва физическите, психологическите, социалните и духовните компоненти на болката. [1 – 4] Непосредствените последици за клинициста са няколко пъти

Болката се класифицира на базата на основните патофизиологични механизми, продължителността или описанието на разпознаваеми синдроми, свързани с болката. [7] Трите механизми, лежащи в основата на патофизиологията на болката, са ноцицептивни, невропатични и психогенни.

Ноцицептивната болка, която може да бъде или соматична или висцерална, произхожда от химическо, механично или термично увреждане на тъканта, която стимулира болковите рецептори, които предават сигнал на централната нервна система (ЦНС), предизвиквайки възприятието на болката. Болковите рецептори се намират в соматични (например кожни, костни) и висцерални тъкани. Количеството висцерална сензорна инервация и разпространението на сигнали на висцералната болка в мозъка обясняват трудностите, които изпитват пациентите при описването или локализирането на висцералната болка в сравнение със соматичната болка. Специфичен вид висцерална болка се отнася до болка, която се обяснява със смяната на нервните влакна от соматични и висцерални ноцицептори на нивото на гръбначния мозък. Пациентите погрешно тълкуват болката като произхождаща от инертната соматична тъкан. Висцерната болка може да бъде придружена от автономни признаци като изпотяване, бледност или брадикардия. Соматичната болка е по-лесно локализирана.

Невропатичната болка е болка, причинена от увреждане на периферната нервна система или ЦНС (гръбначен мозък или мозък). Причините за невропатична болка от особено значение за рака включват химиотерапия (напр. Винка алкалоиди), инфилтрация на нервните корени от тумор или увреждане на нервните корени (радикулопатия) или групи от нервни корени (плексопатия) поради туморни маси или усложнения при лечението Напр. Радиационна плексопатия). [8] Болката може да бъде предизвикана от стимули или спонтанно. Пациентите, които изпитват болка от ненормални стимули, се класифицират като имащи алодиния. Хипералгезията означава увеличаване на усещането за болка, пропорционално на това, което обикновено се случва.

Емоционалното страдание също може да допринесе за болката. Повечето пациенти с рак и болка не страдат от соматични симптоми. Ако обаче оплакванията от болка изглеждат непропорционални на основния стимул за болка, важно е да се направи оценка за психологически и екзистенциални бедствия, които допринасят за оплакванията от болка, химическото справяне и злоупотребата с вещества.

Болката често се класифицира като остра или хронична или по какъв начин тя варира във времето с термини като пробив, персистиращ или idental. Острата болка обикновено се индуцира от увреждане на тъканите, започва внезапно с увреждането и намалява във времето с излекуване на тъканите. Няма определена дължина, но като цяло острата болка се решава в рамките на 3 до 6 месеца. [9] Лечението на остра болка се фокусира върху блокирането на ноцицептивните пътища, докато тъканта лекува.

Хроничната болка обикновено продължава дори и след настъпването на нараняването, въпреки че пациентите с хронично ставно заболяване, например, могат да имат трайно увреждане на тъканите и следователно да получат хронична болка. Болката става хронична, когато продължава повече от 1 месец, след като лечението на утаяващи лезии продължава или се повтаря в продължение на месеци или се дължи на лезии, които е малко вероятно да се повторят или лекуват. [9] Преходът от остра към хронична болка може да се разбира като серия от Относително дискретни промени в ЦНС [9], но има и ясни поведенчески смущения в генезиса на хронична болка. Хроничната болка включва активирането на вторични механизми, като сенсибилизация на неврони от втора по ред чрез регулиране на регулацията на каналите на N-метил-D-аспарагиновата киселина и промяна в микроглия цито-арихтектура. Хроничната болка, с многобройните си фактори за продължаване, често се ползва от мултидисциплинарен подход към лечението.

В грижата за пациентите с болка, пробивната болка се отличава от болката на фона. [10, 11] Пробивната болка е преходно увеличение или изблик на болка при поставянето на сравнително добре контролирана остра или хронична болка. Тип на пробивна болка, свързана с определени често определени дейности или фактори, като например движение, увеличаващо болката на гръбначния стълб от метастазирано заболяване. Често е трудно да се лекува такава болка ефективно поради епизодичния й характер [13]. В едно проучване 75% от пациентите са имали пробивна болка, 30% от тази болка е idental, 26% е невиден, 16% е причинено от end-of – недостатъчност на дозата, а останалите имат смесени етиологии. [14]

Ефективното лечение на болката започва с скрининг при всяко посещение и задълбочена оценка, ако има болка. Самостоятелният доклад на пациента е стандартът на грижа за оценяване на болката. [1]

Разработени са много инструменти за количествено определяне на интензивността на болката. Най-често използваните инструменти включват цифровата скала за оценка (0-10: 0 = без болка, 10 = най-лошата болка, която може да се предположи) категоричната скала (ниска, лека, умерена, тежка) и визуална аналогова скала (0-100 mm: Mm = без болка, 100 mm = възможно най-тежката болка). Използвани са многомерни инструменти за оценка на болката като въпросника за McGill Pain, кратката инвентаризация на болката [2] и PROMIS-PI [3] за оценка на болката и нейната намеса в ежедневните функции. Макар че тези инструменти са важни, те могат да се прилагат най-добре в изследователската среда, предвид тяхната сложност и значителни времеви изисквания.

Инструменти за оценка на болката са разработени за специални популации като деца и тези с когнитивно увреждане (за повече информация вижте раздел “Специални съображения” на това резюме).

Интензитетът на болката може да бъде оценен за различни времеви рамки, като “сега”, “последните 24 часа” или “миналата седмица”. В допълнение към средната интензивност на болката може да се оцени и най-лошата или най-ниската интензивност. Оценката на интензивността на болката при всяко посещение ще позволи на клиницистите да следят за промените и отговора на лечението. Скалите за интензивност на болката могат да се използват и за разработване на персонализирана цел за болка. [4]

Неспазването на оценката на болката води до недостатъчно лечение. Оценката включва както наблюдение на клиниката, така и докладване от пациента. Целта на първоначалната оценка на болката е да се характеризира патофизиологията на болката и да се определи интензивността на болката и нейното въздействие върху способността на пациента да функционира. Важно е да се признае, че психосоциалните проблеми могат или да изострят или да облекчат болният опит. [5] Тези психосоциални проблеми не могат лесно да бъдат лекувани чрез фармакологични подходи, поради което е критично, че клиничните специалисти включват тези при първоначалните и последващите изследвания на пациенти с болка Осигуряват препратки към подходящите ресурси за лечение. Освен това, може да се наложи отделни културни компоненти да бъдат включени в многомерната оценка на болката, включително как културата влияе върху болката, болката, комуникацията и отговорността на болния за изразяване на болка [6 – 9]

Идентифицирането на етиологията на болката е важно за неговото управление. Клиницистите, лекуващи пациенти с рак, трябва да разпознават общите синдроми на болка при ракови заболявания. (Обърнете се към подхода за подтискане на соматичната болка, подхода към болката на висцералната болка и секцията за подход към невропатичната болка в това резюме)

Ефективното управление на болката изисква внимателно проследяване на отговора на пациента след започване на лечението. При преглед на 1 612 пациенти, отнасящи се до център за амбулаторни палиативни грижи, повече от половината пациенти с умерена до силна болка не показват облекчаване на болката (намаление на 2 от 10 точки или 30% намаляване на скалата на болката) след Първоначална консултация за палиативни грижи. [10] Освен това, една трета от пациентите с лека болка прогресира до умерена до силна болка преди първото им последващо посещение. Изследването също така идентифицира базовата интензивност на болката, умората и симптомната тежест на системата за оценка на симптомите на Едмънтън като фактори, предсказващи отговора. [10]

В идеалния случай, изчерпателната оценка на болката включва дискусия за целите и очакванията на пациента за лечение на болката. Този разговор може да доведе до плодотворна дискусия за нивата на болкоуспокояващи болки и други цели на пациента, като умствена бдителност. Пълната оценка на болката също включва история на болката, интензивност на болката, качество на болката и местоположение на болката. За всяко място на болка се оценява моделът на болковата радиация. Също така е важно да се запознае със състоянието на пациента по отношение на настоящия план за лечение на болката и как пациентът е реагирал на лечението, а именно как адекватно действащият план за лечение се отнася до всяка пробивна или епизодична болка. Пълната оценка също преглежда предишни опити за болкови терапии и причини за преустановяване на други свързани симптоми, като затруднения със съня, умора, депресия и тревожно функционално увреждане, както и всички съответни лабораторни данни и диагностични изображения. Фокусираният физически преглед включва клинично наблюдение на поведението на болката, местоположението на болката и функционалните ограничения.

Психосоциалните и екзистенциалните фактори, които могат да повлияят на болката, също се оценяват и се третират по подходящ начин. Депресията и тревожността могат да окажат голямо влияние върху болката. При много различни видове болка изследванията показват, че е важно да се има предвид чувството на пациента за самостоятелна ефикасност по отношение на болката: ниската самостоятелна ефикасност или фокусът върху фармакологичните решения е вероятно да увеличи употребата на лекарства за болка [11, 12] Освен това пациентите, които многократно катастрофират болката (напр. Пациентите съобщават, че болката е по-висока от 10 на 10-точкова скала), е по-вероятно да изискват по-високи дози, отколкото пациентите, които не катастрофират. Катастрофизирането е силно свързано с ниска самооценка и разчитане на стратегии за справяне с химикали. [13 – 17] Освен това, оценката на въздействието на болката върху живота на индивида и свързаните с него фактори, които изострят или облекчат болката, могат да разкрият как психосоциалните проблеми засягат болката на пациента нива.

Оценката на болката включва преглед на всеки пациент и фамилна анамнеза за употреба на вещества и степента на стратегиите на пациента за справяне с химикалите преди и след диагностиката на рака. Размерът на стратегиите за справяне с химикали, включително разчитането на правни вещества (например никотин, алкохол и хапчета за сън), може да покаже история на разчитане на химикали за облекчаване на бедността. Той може също така да предостави на клинициста информация за употребата на никотин в пациента, което може да повлияе върху това как определени опиоиди могат да се метаболизират диференциално, както и количеството на опиоидите, необходими за постигане на контрол върху болката. [18] Отдалечената злоупотреба с вещества може все още да повлияе на настоящите нива на болка И аналгетични изисквания. Отдалеченото използване на вещества може да има дълготрайни последици за чувствителността към болката, дори ако пациентът има анамнеза за продължително въздържание от употреба на опиати. [19] Заедно употребата на лични и семейни вещества може да доведе до оценка на риска за потенциална злоупотреба с лекарства, Изискванията и отклоняването на предписанията.

Редица свързани с болката фактори и фактори, свързани с пациента, предсказват отговора на болката. По-конкретно, високата интензивност на изходната болка, невропатичната болка и болката при идентифициране са често по-трудни за управление. [20] Освен това, някои характеристики на пациента, като например лична или семейна история на употреба на наркотици, алкохолизъм, [23-25] соматизация, [26] психически проблеми като депресия или тревожност [27] и когнитивна дисфункция [28-30] са свързани с по-висока степен на болка, по-високи дози на опиоиди и по-дълго време за постигане на контрол на болката.

На базата на тези прогнозни фактори са разработени няколко оценки за риск, които да подпомогнат клиничните специалисти в клиничната практика, като Системата за класифициране на Едмънтън за ракови болки (ECS-CP) [20, 31] и прогностичната скала за ракови болки (CPPS). [32]

Прогнозиращите фактори могат да помогнат за персонализирането на управлението на болката при рак. Особено за пациенти с лоша прогноза за болка, лекарите могат да обмислят обсъждане на реалистични цели за облекчаване на болката, фокусирайки се върху функцията и използването на мултимодалните интервенции. Повтарящата се или честа ескалация на дозите на обезболяване без подобряване на болката може да предизвика клиницистите да обмислят алтернативен подход към болката.

Самооценката е приета като златен стандарт за оценка на болката, но за определени уязвими групи от населението, като деца, хора с увреждания при учене и такива, които имат когнитивно увреждане, самообявяването може да не е осъществимо или надеждно.

Докато възрастни и деца на възраст над 7 години могат ефективно да използват цифровата скала за оценка, малките деца и тези с когнитивно увреждане могат да се възползват от използването на картинна скала, като Scala Pain Scale [34] (Виж резюмето за педиатричната поддържаща грижа)

Когнитивното увреждане може да попречи на способността на даден човек да описва болка, да припомни болковите събития или да разбере инструментите, използвани за оценка на болката, водейки такива пациенти да получат повече или по-малко аналгезия [35-37] Американското общество за лечение на болките е разработило позиция Изявление за оценка на болката при невербалния пациент, което включва клинични препоръки. [38] Оценката на болката може да бъде оценена чрез директно наблюдение, доклад за семейството / лекуващия лекар и оценка на отговора на интервенциите за облекчаване на болката. За пациентите с напреднала деменция са разработени инструменти, разчитащи на оценката на професионалната грижа на болногледачите чрез наблюдение на поведението на пациентите [39 – 41]. Въпреки че валидността и надеждността на тези инструменти са били поставени под въпрос, инструментите често се препоръчват за пациенти с напреднала деменция Деменция, която не може да докладва за болка и в комбинация с самостоятелно съобщаване от други групи с чувствителна функция, като средство за подобряване на оценката на болката и избягване на недостатъчно лечение на болката.

Когнитивното увреждане се простира извън пациентите с диагноза деменция, като тези с мозъчни тумори и делириум, които са често срещани усложнения при напреднал рак. При тези пациенти скалата на болката за лица [42] и цветната аналогова скала [43], както и вертикалната, вместо хоризонталната ориентация на скалите, могат да бъдат за предпочитане пред цифровите рейтингови скали. [44]

Културата също играе роля в болния опит за болката и докладването на болка. Например, сред някои азиатски култури, пациентите са склонни да не съобщават за болка. [6] Оплакванията от болка могат да се възприемат като признак на слабост. Лицата могат да скрият болката от членовете на семейството си, за да избегнат натоварването на семейството. За някои пациенти болката може да има духовна ценност, което да ги накара да приемат болка, вместо да омаловажават опита с медикаменти. [45] По този начин разбирането на духовния и културен произход на отделния пациент без да се правят предположения е важно при подхода към оценката на болката.

В едно транссексуално проучване, болният от рак болка при белите пациенти беше индивидуален и независим, докато този на етническите малцинства беше ориентиран към семейството. Пациентите на малцинствата получават подкрепа от техните семейства по време на лечението на рака и те се борят с рака за техните семейства. Семействата са участвали дълбоко в вземането на решения, свързани с лечението на рака и борбата с болката [7].

Други проучвания показват, че азиатските пациенти имат по-големи бариери пред управлението на болката и показват по-голям фатален изход, отколкото западните пациенти [8, 9]

Често започват, когато индивидът има лека болка, ацетаминофенът и НСПВС са полезни при лечението на умерена и силна болка като добавки към опиоидите. Нито един НСПВС не се предпочита пред останалите и всички са по-добри от плацебо за аналгезия. [1] Като добавки към опиоидите, ацетаминофенът и НСПВС показват полза както за подобрена аналгезия, така и за намалена употреба на опиоиди. Тези средства се използват внимателно или може би се избягват при пациенти, които са в напреднала възраст или имат бъбречно, чернодробно или сърдечно заболяване. [1]

Докато ацетаминофенът и НСПВС сами по себе си осигуряват аналгезия, редица рандомизирани контролирани проучвания съобщават, че добавянето на всеки един от веществата към опиоидите може да подобри контрола на болката и да намали нуждата от опиоиди при пациенти с рак. [2 – 4] Тези ползи обаче не са били последователно Наблюдавани в изпитанията [5, 6]

НСПВС с висока активност като кеторолак и диклофенак са по-добре проучени и са показали полза при лечението на ракова болка, но няма сравнителни данни с по-старите агенти, които да покажат превъзходство на един продукт пред останалите. Известни нежелани реакции са стомашно-чревно дразнене, образуване на язви и диспепсия, като други нежелани ефекти са кардиотоксичност, нефротоксичност, хепатотоксичност и хематологични ефекти [7, 8] Специфични агенти на циклооксигеназа-2 (СОХ-2) Имат по-благоприятен профил на гастроинтестиналния нежелан ефект при по-високи парични разходи. [7] Дългосрочните данни за безопасност и ефикасност остават неясни.

Употребата на опиоиди за облекчаване на умерена до тежка ракова болка се счита за необходима при повечето пациенти. [1] При умерена болка, слаби опиоиди (например кодеин или трамадол) или по-ниски дози силни опиоиди (напр., Морфин, оксикодон или Хидроморфон) често се прилагат и често се комбинират с неопиални аналгетици. За силна болка, рутинно се използват силни опиоиди, въпреки че никой агент не е доказал, че е по-ефективен от друг, като морфинът често се смята за избрания опиоид, поради запознатост с доставчиците, широка достъпност и по-ниска цена. Повечето пациенти с умерена до тежка ракова болка получават значително облекчаване на болката от оралния морфин. [11]

Управлението на острата болка започва с опиоидна формулировка с незабавно освобождаване. След като болката се стабилизира, консумацията на опиоид през последните 24 часа след това се преобразува в опиоид с модифицирано освобождаване или по-дългодействащ опиоид на базата на 24-часовата консумация на опиоид на пациента (измерена като морфин еквивалентна дневна доза (MEDD)) , Рандомизирани контролирани проучвания показват, че дългодействащите опиоиди, давани на всеки 12 часа, осигуряват ефикасност, сходна с тази на плановите краткодействащи опиоиди, прилагани на всеки 4 часа. [12, 13] Използването на продукта с незабавно освобождаване продължава за лечение на пробивна болка. [1] По време на продължителното управление на болката, опиоидите с незабавно освобождаване информират за титрирането на дългодействащите медикаменти. Бързо действащи орални, букални, сублингвални, трансмукозни, ректални и интраназални продукти са приемливи за лечение на пробивна болка. При хора, които не могат да приемат перорални лекарства, подкожният начин на доставяне е толкова ефективен, колкото и интравенозният начин за морфин и хидроморфон.

Опиоидите с бързо начало се разработват, за да осигурят бърза аналгезия без използване на парентерален път. Фентанил, синтетичен опиоид, който е 50 до 100 пъти по-мощен от морфина, се предлага в разнообразни методи за доставка, за да предложи допълнителни възможности за лечение на пробивна болка. [25] Освен бързото начало на действие, тези продукти избягват чернодробния метаболизъм И чревно разграждане.

Всички бързодействащи фентанилови продукти са предназначени за употреба само при пациенти, които вече са толерирани към опиоиди и не се лекуват в опиоидния лекар. Въпреки това, никое от тях не е биоеквивалентно на други, което усложнява обмяната на дозата и изисква титриране на дозата на всеки продукт поотделно, без оглед на предишните дози на друг фентанил продукт. Графикът на титриране на дозата е уникален за всеки продукт и е от решаващо значение информацията за продукта да се разглежда индивидуално, когато се използва всеки продукт. Рискът от пристрастяване към тези агенти с бързо внедряване не е изяснен. В Съединените щати предписването на тези агенти изисква записване в програмата на САЩ за оценка на риска и смекчаване на последиците (REMS) на администрацията по храните и лекарствата (FDA).

Метадонът е както му-рецепторен агонист, така и антагонист на рецептора на N-метил-D-аспартат (NMDA) може да бъде даван по множество начини (орално, интравенозно, подкожно и ректално) с дълъг полуживот (13 до 58 часа) Бързото начало на действие и е евтино, което го прави привлекателна възможност за контрол на болката при рак. Поради своите NMDA свойства, метадонът може да бъде особено полезен за лечение на индуцирана от опиоид невротоксичност, хипералгезия и невропатична болка, въпреки че са необходими допълнителни изследвания за потвърждаване на тези теоретични ползи. Метадонът е по-безопасен при пациенти с бъбречна недостатъчност и се предпочита за тези с известни опиоидни алергии, тъй като е синтетичен опиоид. Метадонът обаче има и няколко различни недостатъка, включително лекарствени взаимодействия, риск от удължаване на QT интервала и променливо равновесното съотношение, което прави ротацията по-предизвикателна.

Предвид сложностите, свързани с приложението на метадон, е важно този опиоид да бъде предписан от клиницисти с опит, които са в състояние да осигурят внимателен мониторинг. Може да се посочи препратка към специалист по болката или екип за борба с палиативните грижи.

Метадон се метаболизира от CYP3A4 и CYP2D6. Индукторите на CYP3A4 (напр. Някои антиконвулсанти и антиретровирусни средства) могат потенциално да намалят аналгетичния ефект. [26] За разлика от това, субстратите / инхибиторите на CYP3A4 могат да повишат активността на метадон, включително страничните ефекти. За клиницистите, потенциалът за значителни лекарствени взаимодействия може да означава, че някои лекарства трябва да бъдат заменени и пациентите да се нуждаят от допълнителен мониторинг. Освен това, тъй като метадонът е субстрат на Р-гликопротеин, лекарства, които инхибират активността на този транспортер, като верапамил и хинидин, могат да повишат бионаличността на метадон.

Метадонът е свързан с удължаване на QT интервала. Този риск се увеличава при пациенти, приемащи високи дози (особено> 100 mg / дневно) или с предварително съществуващи рискови фактори, включително лечение с някои противоракови средства. При пациенти с рискови фактори за удължаване на QT интервала е важно да се направи основна електрокардиограма (ЕКГ) преди лечението с метадон. Следващата ЕКГ се препоръчва на 2 до 4 седмици след започване на лечение с метадон, ако пациентът има известни рискови фактори, при появата на нов рисков фактор (фактори) за всички пациенти и когато дозите метадон достигат 30 до 40 mg / ден И 100 mg / ден за всички пациенти, независимо от риска. [27]

Една група от изследователи съобщава, че степента на превръщане за преминаване от перорален морфин към метадон е варирала между 2,5 и 14,3, с по-голяма ефикасност при увеличаване на MEDD. [28] В едно малко ретроспективно проучване други изследователи установиха, че съотношението на еквиангалгезите за преминаване от метадон До орален морфин е 4.7 за перорален метадон и 13.5 за интравенозен метадон. [29]

Систематичният преглед подчертава три подхода към метадоновото превръщане в литературата [30, 31], но доказателствата са ниски, което затруднява доближаването на този подход. Бързото титруване на метадон може да доведе до забавена респираторна депресия поради дългия му полуживот. [32]

Нежеланите ефекти от опиоидите са чести и могат да повлияят на постигането на адекватен контрол на болката. Не всички нежелани ефекти обаче са причинени от опиоиди и е необходимо да бъдат оценени и други етиологии. Examples of relevant factors include symptoms from disease progression, comorbid health conditions, drug interactions (including adjuvant analgesics), and clinical conditions such as dehydration or malnutrition.[ 33 ] In general, options for addressing adverse effects associated with opioids include aggressive management of the adverse effects, opioid rotation, or dose reduction. In most instances, definitive recommendations are not possible.

Adverse effects on the CNS may be attributed to opioids’ anticholinergic activity or direct effect on neurons.[ 40, 41 ] Sedation and drowsiness are common but typically transient adverse effects. Patients who have persistent problems may benefit from opioid rotation. Methylphenidate has been proposed as an intervention to reduce opioid-induced sedation.[ 42, 43 ] The effects of opioids on cognitive or psychomotor functioning are not well established. Given the idence of sedation, caution is exercised when an opioid is initiated or when dose escalation is required. There is less evidence, however, that patients on chronic stable doses exhibit cognitive or motor impairment.[ 44 ]

Delirium is associated with opioids but is typically multifactorial in origin.[ 45 ] In one retrospective study, 80% of the delirium cases were not related to opioids.[ 46 ] (Refer to the Delirium section in the summary on Last Days of Life for more information about the management of delirium.)

Opioid-induced respiratory depression may be caused by a blunting of the chemoreceptive response to carbon dioxide and oxygen levels and altered mechanical function of the lung necessary for efficient ventilation and gas exchange.[ 47 ] Opioid-induced respiratory depression may manifest through decreased respiratory rate, hypoxemia, or increases in total exhaled carbon dioxide.[ 48 ] The prevalence of respiratory depression is not known but rarely occurs with proper opioid use and titration.[ 49 – 52 ]

If respiratory depression is thought to be related to opioids (e.g., in conjunction with pinpoint pupils and sedation), naloxone, a nonselective competitive opioid antagonist, may be useful however, careful titration should be considered because it may compromise pain control, and may precipitate withdrawal in opioid-dependent individuals. Because of methadone’s long half-life, naloxone infusion may be required for respiratory depression caused by methadone.

Opioid-induced nausea occurs in up to two-thirds of patients receiving opioids, and half of those patients will experience vomiting.[ 53 ] Opioids cause nausea and vomiting via enhanced vestibular sensitivity, via direct effects on the chemoreceptor trigger zone, and by causing delayed gastric emptying.[ 54 ] Antiemetics may be started up front in patients at risk of developing nausea, or instituted once symptoms occur. Tolerance to opioid-induced nausea and vomiting (OINV) may develop, and symptoms should resolve within 1 week. If symptoms persist despite treatment with antiemetics, opioid rotation can be considered, or other causes of nausea can be investigated.

OINV is treated with many of the same antiemetic drugs that are used for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Although many antiemetic regimens have been proposed for OINV, there is no current standard.[ 54 ] The chemoreceptor trigger zone is stimulated by dopamine, serotonin, and histamine. Metoclopramide may be a particularly attractive option because of its dual antiemetic and prokinetic effects. Other dopamine antagonists such as prochlorperazine, promethazine, and olanzapine have been used to treat OINV. For patients whose nausea worsens with positional changes, a scopolamine patch has been found effective. Serotonin antagonists such as ondansetron may be used however, they could worsen constipation among patients already taking opioids.

Constipation is the most common adverse effect of opioid treatment, occurring in 40% to 95% of patients.[ 55 ] It can develop after a single dose of morphine, and patients generally do not develop tolerance to opioid-induced constipation. Chronic constipation can result in hemorrhoid formation, rectal pain, bowel obstruction, and fecal impaction.

Opioids cause constipation by decreasing peristalsis, which occurs by reducing gastric secretions and relaxing longitudinal muscle contractions, and results in dry, hardened stool.[ 56 ] Constipation is exacerbated by dehydration, inactivity, and comorbid conditions such as spinal cord compression. Patients are encouraged to maintain adequate hydration, fiber intake, and regular exercise, in addition to taking laxatives.

A scheduled stimulant laxative is started with opioid initiation. The addition of a stool softener offers no further benefit.[ 57, 58 ] Laxatives are titrated to a goal of one unforced bowel movement every 1 to 2 days. If constipation persists despite prophylactic measures, then additional assessment of the cause and severity of constipation is performed. After obstruction and impaction are ruled out, other causes of constipation (such as hypercalcemia) are treated.

There is no evidence to recommend one laxative class over another in this setting. Appropriate drugs include bisacodyl, polyethylene glycol, magnesium hydroxide, lactulose, sorbitol, and magnesium citrate. Suppositories are generally avoided in the setting of neutropenia or thrombocytopenia.

Methylnaltrexone and naloxegol are peripherally acting opioid antagonists approved for the treatment of opioid-induced constipation in patients who have had inadequate response to conventional laxative regimens. Laxatives are discontinued before peripherally acting opioid antagonists are initiated. These agents are not used if postoperative ileus or mechanical bowel obstruction is suspected.[ 59, 60 ]

Defined as “the need for increasingly high levels of opioids to maintain pain inhibition after repeated drug exposure,” opioid-induced hyperalgesia (OIH) is a clinical phenomenon that has been differentiated from opioid tolerance in the research literature.[ 37, 61 – 64 ]

The clinical relevance needs to be further studied, and this issue may be underappreciated in clinical practice.

A thorough history and physical are appropriate if OIH is suspected. Changes in pain perception and increasing opioid requirements may be caused by OIH, opioid tolerance, or disease progression. There is no standard recommendation for the diagnosis and treatment of OIH. A trial of incremental opioid dose reductions may lead to an improvement in pain from OIH. However, this may be psychologically distressing to oncology patients who require opioid treatment. Opioid rotation is a strategy frequently employed if opioid tolerance has occurred. Methadone is an ideal opioid to switch to, given its mechanism of action as an opioid receptor agonist and NMDA receptor antagonist. Given the similarities between OIH and neuropathic pain, the addition of an adjunctive medication such as pregabalin has been recommended.[ 37 ]

Opioid endocrinopathy (OE) is the effect of opioids on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and the hypothalamic-pituitary-gonadal axis over the long term. Opioids act on opioid receptors in the hypothalamus, decreasing the release of gonadotropin-releasing hormone.[ 65 ] This results in a decreased release of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone, and finally a reduction of testosterone and estradiol released from the gonads. These effects occur in both men and women.[ 39 ] Patients may present with symptoms of hypogonadism such as decreased libido, erectile dysfunction, amenorrhea or irregular menses, galactorrhea, depression, and hot flashes.

Treatment for OE is not well established. One group of investigators performed a 24-week, open-label pilot study of a testosterone patch in 23 men with opioid-induced androgen deficiency and reported an improvement in androgen deficiency symptoms, sexual function, mood, depression, and hematocrit levels.[ 66 ] There was no change in opioid use. Men and women with OE may be offered hormone replacement therapy after a thorough risk-benefit discussion. Testosterone replacement is contraindicated in men with prostate cancer estrogen replacement therapy may be contraindicated in patients with breast and ovarian cancer and has serious associated health risks.

Opioids have immunomodulatory effects through neuroendocrine mechanisms and by direct effects on opioid receptors on immune cells.[ 67 ] Opioids can alter the development, differentiation, and function of immune cells, causing immunosuppression.[ 38 ] Different opioids cause varying effects on the immune system. In mouse and rat models, methadone is less immunosuppressive than morphine. In contrast, tramadol improves natural killer cell activity. Further research is needed to determine the true clinical significance of opioid-induced immunosuppression, such as the risk of infections.

Opioid rotation or switching may be needed when one of the following occurs:[ 68, 69 ]

The selection of a target opioid depends on the reason for rotation. All strong opioids have similar efficacy and side effect profiles at equianalgesic doses. Because of the lack of predictors for specific opioids, empiric trials are needed to identify the ideal opioid. If opioid-induced neurotoxicity is the reason for switching, it may not matter which opioid is switched to, as long as it is a different agent. Importantly, patient preference, history of opioid use, route of administration, and cost are necessary considerations before the final choice is made.

A study of opioid rotation in the outpatient palliative care setting revealed that approximately one-third of 385 consecutive patients needed an opioid rotation, mostly for uncontrolled pain (83%) and opioid-induced neurotoxicity (12%).[ 70 ] The success rate was 65%, with a median pain improvement of two points out of ten (minimal clinically important difference is one point).[ 71 ]

The barriers to appropriate use of opioids in the treatment of cancer pain include misunderstandings or misapprehensions about opioids by health care providers, patients, and society. One group of investigators surveyed 93 patients with cancer cared for in an academic practice in Australia to understand patient-level barriers to the use of opioids.[ 72 ] One-third of the patients reported high levels of pain that adversely affected activity, mood, sleep, and enjoyment of life. High percentages of patients reported concerns about addiction (76%) or side-effects (67%). In addition, patients expressed concerns that the pain represented disease progression (71%), that they were distracting the doctor (49%), or that they would not be seen as a “good patient” (46%).[ 72 ] Patients with more severe pain were more likely to express concerns about side effects and were less likely to use unconventional approaches to pain control. Results were similar to those of a survey of American patients from the previous decade.[ 73 ]

Physician-perceived barriers to opioid prescribing tend to parallel those of the patient.[ 74 ] Physicians and other health care providers have beliefs about addiction, for example, that inhibit prescribing. In addition, there are significant knowledge deficits that lead to inadequate dosing of opioids and unaddressed side effects.

Other barriers to opioid prescribing and compliance are the costs of abuse and misuse of opioids, which are estimated to be in the tens of billions of dollars and include increased mortality rates.[ 75 ] As a consequence, many states have developed prescription drug monitoring programs, and the FDA requires REMS for certain opioids (such as rapid-onset fentanyl products), which could serve as an additional barrier to opioid prescribing. Other barriers include poor or limited formulary and reimbursement for opioids.

The liver plays a major role in the metabolism and pharmacokinetics of opioids and most drugs. The liver produces enzymes involved in two forms of metabolism: phase 1 metabolism (modification reactions, CYP) and phase 2 metabolism (conjugation reactions, glucuronidation).[ 26 ]

Methadone and fentanyl are unaffected by liver disease and are drugs of choice in patients with hepatic failure.[ 76, 77 ]

Morphine, oxymorphone, and hydromorphone undergo glucuronidation exclusively. CYP2D6 metabolizes codeine, hydrocodone, and oxycodone CYP3A4 and CYP2D6 metabolize methadone and CYP3A4 metabolizes fentanyl.[ 26 ] Hepatic impairment affects both CYP enzymes and glucuronidation processes. Prescribing information recommends caution when prescribing opioids for patients with hepatic impairment.

In cirrhosis, the elimination half-life and peak concentrations of morphine are increased.[ 78 ] Moderate to severe liver disease increases peak levels and the area under the curve (AUC) for both oxycodone and its chief metabolite, noroxycodone.[ 79 ] Peak plasma concentrations and AUC of another active metabolite, oxymorphone, are decreased by 30% and 40%, respectively.[ 79 ]

Although oxymorphone itself does not undergo CYP-mediated metabolism, a portion of the oxycodone dose is metabolized to oxymorphone by CYP2D6. Failure to convert oxycodone to oxymorphone may result in accumulation of oxycodone and noroxycodone, with an associated increase in adverse events. Hepatic disease increases the bioavailability of oxymorphone as liver function worsens.[ 80 ]

Renal insufficiency affects the excretion of morphine, oxycodone, hydromorphone, oxymorphone, and hydrocodone. Methadone and fentanyl are safe to use in patients with renal failure, although there is some evidence that the hepatic extraction of fentanyl is affected by uremia.[ 81 ]

When patients with renal insufficiency receive hydromorphone and morphine, both hydromorphone and morphine metabolites accumulate, with the potential to cause neuro-excitatory adverse effects. Morphine, which has a higher risk of drug and metabolite accumulation, may be used in patients with mild renal failure but requires dosing at less-frequent intervals or at a lower daily dose to provide benefit with adequate safety.[ 79 ] In patients with stage III to stage IV chronic kidney disease (glomerular filtration rate <59 cc/min), morphine may not be desirable.[ 79 ] There are conflicting reports about the safety of hydromorphone in patients with renal failure. One case series suggests adverse effects increasing when hydromorphone is given by continuous infusion to patients with renal failure.[ 82 ] Other series suggest that it is safe to use.[ 83 ] Although renal impairment affects oxycodone more than it does morphine, there is no critical accumulation of an active metabolite that produces adverse events.[ 79 ] Most patients begin opioid therapy after an acute event such as a pain crisis from cancer progression.[ 84 ] Sometimes cancer treatment and its effects will lead to increased opioid use. All patients taking opioids require assessment for risk of abuse or addiction.[ 84 ] Addiction is defined as continued, compulsive use of a drug despite harm. Many other conditions may be misidentified as addiction, and it is important that clinicians distinguish between the two.[ 85 ] These conditions include:[ 86, 87 ] The following aberrant behaviors may suggest addiction or abuse further assessment is required to make the diagnosis Risk factors for opioid abuse include smoking, psychiatric disorders, history of childhood sexual abuse, and personal or family history of substance abuse.[ 85 ] Screening tools help in risk assessment. Common tools include the Opioid Risk Tool (ORT),[ 89 ] the Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain–Revised (SOAPP-R),[ 90 ] and the Screening Instrument for Substance Abuse Potential (SISAP).[ 86, 91 ] The choice of which tool to use depends on the type of practice. The ORT is short and useful for busy practices.[ 86 ] Risk assessment determines the structure of therapy, which can range from minimal structure to more structure. Highly structured opioid therapy requires approaches such as frequent visits, limiting pills per prescription, use of other specialists, and urine drug testing.[ 85 ] Opioid agreements outline what is expected of the patient, educate about drug storage, and delineate acceptable and unacceptable behavior.[ 92 ] Patients are taught that they must safeguard their medications “like their wallets” to protect against diversion. In addition, state guidelines for chronic opioid use, state prescription monitoring, and the use of pharmacists may reduce the potential for worsening addictive behavior.[ 93 ] Random urine drug testing is used for patients with an inadequate response to opioid therapy and those receiving opioids long term.[ 94 ] A urine drug test demonstrating absence of prescribed opioid can be useful because it suggests either diversion or stockpiling a urine drug test revealing concurrent use of other nonprescribed medications or illicit substances can also be informative. Because many different types of urine drug tests are available, clinicians may want to become familiar with the types and interpretation of tests available locally. A clinician's laboratory can identify the substance in question. Clinicians use urine drug testing differently, with some requiring it at the initiation of therapy, episodically, or at the transition to long-term opioid therapy. Risk assessment helps to determine frequency of urine drug testing.[ 94 ] Pharmacologic deterrence has emerged as another option designed to dissuade misuse and abuse by making it difficult to obtain euphoric effects from opioid use.[ 94 ] Creating barriers to increasing the bioavailability of opioids is one method of pharmacologic deterrence. Approaches have included adding an opioid antagonist to the formulation [ 95 ] or adding niacin to create a bad taste in the mouth if too many pills are taken.[ 96 ] Embedding opioid into a matrix that cannot be obtained by crushing or chemical extraction is another pharmacologic deterrent.[ 97 ] Gabapentin and pregabalin are structurally related to the inhibitory neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) but have no effect on GABA binding. Instead, they bind to the alpha2delta-1 subunit of voltage-gated calcium channels, which may result in decreased neuronal excitability in pain-associated sensory neurons. These drugs have been widely studied in the treatment of neuropathic pain syndromes (refer to the Approach to Neuropathic Pain section of this summary for more information) and as adjunctive agents with opioids. These medications may cause sedation, dizziness, peripheral edema, nausea, ataxia, and dry mouth. Gradual upward titration of gabapentin to a maximum of 3,600 mg per day and pregabalin to 300 mg per day can help with dose-dependent sedation and dizziness. In addition, starting doses of gabapentin may be given at bedtime to assist with tolerating any sedation. Doses of both agents need to be adjusted for patients with renal dysfunction.[ 10, 98 ] The antidepressant medications venlafaxine and duloxetine have demonstrated some efficacy in the treatment of neuropathic pain syndromes. Venlafaxine and duloxetine are serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) originally approved for depression however, both are used off-label for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN). Both serotonin and norepinephrine have important roles in analgesia. Common dosing for duloxetine ranges from 30 mg to 60 mg per day. Side effects include nausea, headache, fatigue, dry mouth, and constipation.[ 99 ] Duloxetine is avoided in patients with hepatic impairment and severe renal impairment, and it carries an increased risk of bleeding. Venlafaxine inhibits serotonin reuptake more intensely at low doses, and norepinephrine more intensely at higher doses higher doses may be necessary for relief of CIPN.[ 100 ] Venlafaxine can be started at 37.5 mg, with a maximum dose of 225 mg per day. Adverse effects include nausea, vomiting, headache, somnolence, and hypertension at higher doses. These effects decrease with the use of the long-acting formulations. Venlafaxine is used with caution in patients with bipolar disorder or a history of seizures and is dose-adjusted for patients with renal or hepatic insufficiency. If the decision is made to discontinue venlafaxine, a slow tapering course may help to minimize withdrawal symptoms. The TCAs amitriptyline, desipramine, and nortriptyline are used to treat many neuropathic pain syndromes. These drugs enhance pain inhibitory pathways by blocking serotonin and norepinephrine reuptake. TCAs have anticholinergic, antihistaminic, and antiadrenergic effects that result in dry mouth, drowsiness, weight gain, and orthostatic hypotension. Significant drug interactions are a concern, including interactions with anticholinergics, psychoactive medications, class IC antiarrhythmics, and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Because of these adverse effects and drug interactions, TCAs are used with caution in elderly patients, patients with seizure disorders, and those with preexisting cardiac disease. There is a lack of high-quality data demonstrating the efficacy of corticosteroids in treating cancer pain. A systematic review of the literature resulted in four randomized controlled trials and concluded that there is low-grade evidence to suggest corticosteroids have moderate activity in the treatment of cancer pain.[ 101 ] A small but well-designed study showed no benefit to adding corticosteroids to opioid analgesia in the short term (7 days).[ 102 ] Despite the lack of good evidence, corticosteroids are often used in the clinical setting. Corticosteroids (dexamethasone, methylprednisolone, and prednisone) may be used as adjuvant analgesics for cancer pain originating in bone, neuropathy, and malignant intestinal obstruction. Mechanisms of analgesic action include decreased inflammation, decreased peritumoral edema, and modulation of neural activity and plasticity.[ 103 ] Although there is no established corticosteroid dose in this setting, recommendations range from a trial of low-dose therapy such as dexamethasone 1 mg to 2 mg or prednisone 5 mg to 10 mg once or twice daily,[ 104 ] to dexamethasone 10 mg twice daily.[ 105 ] Immediate side effects include hyperglycemia, insomnia, immunosuppression, and psychiatric disorders. Serious long-term effects of myopathy, peptic ulceration, osteoporosis, and Cushing syndrome encourage short-term use. If taken for more than 3 weeks, corticosteroids are tapered upon improvement in pain, if possible. If corticosteroids are to be continued long term, anti-infective prophylaxis can be considered. Dexamethasone is preferred because it has reduced mineralocorticoid effects, resulting in reduced fluid retention however, it does exhibit cytochrome P450–mediated drug interactions. The bisphosphonate class of drugs inhibits osteoclastic bone resorption, decreasing bone pain and skeletal-related events associated with cancer that has metastasized to the bone. Pamidronate and zoledronic acid decrease cancer-related bone pain, decrease analgesic use, and improve quality of life in patients with bone metastases.[ 106 - 109 ] American Society of Clinical Oncology (ASCO) guidelines for the use of these bone-modifying agents in patients with breast cancer and myeloma specify they should be used not as monotherapy but as part of a treatment regimen that includes analgesics and nonpharmacologic interventions.[ 110, 111 ] Bisphosphonates can cause an acute phase reaction characterized by fever, flu-like symptoms, arthralgia, and myalgia that may last for up to 3 days after administration. Additional adverse effects include renal toxicity, electrolyte imbalances, and osteonecrosis of the jaw.[ 112 - 114 ] Doses are adjusted for patients with renal dysfunction. Denosumab is a fully human monoclonal antibody that inhibits the receptor activator of nuclear factor kappa beta ligand (RANKL), prevents osteoclast precursor activation, and is primarily used in the treatment of bone metastases. A review of six trials comparing zoledronic acid with denosumab demonstrated a greater delay in time to worsening pain for denosumab (relative risk, 0.84 95% confidence interval, 0.77–0.91).[ 115 ] Denosumab is avoided in myeloma patients because a subgroup analysis in one trial suggested increased mortality in that patient population.[ 113 ] Compared with zoledronic acid, denosumab has similar adverse effects with less nephrotoxicity and increased hypocalcemia. There is no adjustment for renal dysfunction however, patients with a creatinine clearance lower than 30 mL/min are at a higher risk of developing hypocalcemia. Denosumab may be more convenient than zoledronic acid because it is a subcutaneous injection and not an intravenous infusion however, it is significantly less cost-effective. Ketamine is an FDA-approved dissociative general anesthetic that has been used off-label in subanesthetic doses to treat opioid-refractory cancer pain. A 2012 Cochrane review of ketamine used as an adjuvant to opioids in the treatment of cancer pain concluded there is insufficient evidence to evaluate its efficacy in this setting.[ 116 ] Lack of demonstrated clinical benefit, significant adverse events, and CYP3A4-associated drug interactions limit ketamine's utility in the treatment of cancer pain. It is an NMDA receptor antagonist that, at low doses, produces analgesia, modulates central sensitization, and circumvents opioid tolerance. However, a randomized placebo-controlled trial of subcutaneous ketamine in patients with chronic uncontrolled cancer pain failed to show a net clinical benefit when ketamine was added to the patients' opioid regimen.[ 117 ] Adverse drug reactions include hypertension, tachycardia, psychotomimetic effects, increased intracranial and intraocular pressure, sedation, delirium, and impaired bladder function. While pharmacologic therapy using the World Health Organization (WHO) guidelines effectively manages most cancer pain, approximately 10% to 20% of patients will have refractory pain or excessive side effects.[ 1 ] For patients with refractory pain or specific regional pain syndromes, an interventional approach to treating pain has been proposed as the fourth step on the WHO pain relief ladder. Some common interventions and their evidence of benefit are discussed below. The celiac plexus block, used primarily for patients with upper abdominal pain from pancreatic cancer, is the most commonly employed neurolytic blockade of the sympathetic axis, followed by the superior hypogastric plexus block and the ganglion of impar block for patients with lower abdominal or pelvic pain. Traditionally, the autonomic neural blockade was reserved for patients with inadequate response to oral opioids, but some researchers have suggested that the intervention—which is associated with decreased pain, reduced opioid consumption, improved performance status, and few complications—is considered a first-line approach.[ 2, 3 ] For patients with regional pain, a peripheral nerve block infusing a local anesthetic can achieve local pain control. This approach can be applied to any peripheral nerve, including the femoral, sciatic, paravertebral, brachial plexus, and interpleural nerves.[ 4 ] When patients have pain that persists despite high doses of opioids and other analgesics or have intolerable side effects to oral opioids—such as delirium, sedation, or nausea—an alternative route of delivery may be considered. Compared with intravenous administration of opioids, epidural and intrathecal routes of delivery are 10 and 100 times more potent, respectively. Such routes of delivery allow high doses of analgesics to be administered with less systemic absorption and fewer side effects.[ 5 ] One study that randomly assigned patients to receive either an implantable drug delivery system or comprehensive medical management found that patients receiving the analgesic through the implantable pump had less pain, less toxicity, and longer survival at 6 months.[ 6 ] While the survival benefit did not persist in other studies, the intrathecal pump may be an option for selected patients with refractory pain and a life expectancy longer than 3 months.[ 7 ] However, intrathecal pumps may make it difficult for patients to access hospice care because of care needs and cost issues, and they cannot effectively treat pain that is predominantly related to psychological distress.[ 8 ] For patients with shorter life expectaes, placement of an epidural catheter may be a safe and effective technique.[ 4 ] Cordotomy is reserved for pain refractory to other approaches and is done less commonly today. It is most effective in treating unilateral somatic pain from the torso to the lower extremities. The available literature suggests a high rate of efficacy, with 60% to 80% complete pain relief immediately after the procedure, falling to 50% at 12 months. Cordotomy is generally reserved for patients considered to be in the last 2 years of life, with pain refractory to other approaches, and may be done via the open route or the percutaneous route.[ 9 - 11 ] For patients with either regional pain syndromes or pain refractory to escalating systemic medications, the cancer clinician may consult with a pain specialist or neurosurgeon to consider an interventional approach to pain control. Palliative care, which is specialized medical care for people with serious illnesses with the goal to maximize quality of life for both patients and families, can provide expert assessment and management of pain and other nonpain symptoms. Palliative care providers work in interdisciplinary teams that include physicians, nurses, mental health specialists, social workers, chaplains, and sometimes pharmacists and dieticians. For patients with refractory pain, prominent nonpain symptoms, or intense psychosocial distress, a referral to palliative care may be appropriate, where available. Many palliative care teams now call themselves supportive care teams because this term is more acceptable to many referring providers and to some patients and families.[ 12, 13 ] Palliative care specialists may also help manage patients with multiple comorbidities, those requiring higher doses of opioids, and those with a history of substance abuse or complex psychosocial dynamics that can complicate the management of pain and adherence to recommended medications. Most palliative care specialists have experience using methadone for pain. The role of specialty palliative care integrated into cancer care has been well studied, with studies showing that early integration of specialty palliative care into cancer care reduces symptom burden and enhances quality of life for both patients and families [ 14 - 17 ] and may prolong life.[ 14 ] (Refer to the summary on Planning the Transition to End-of-Life Care in Advanced Cancer) Palliative radiation therapy represents an effective modality for pain related to advanced cancer. Pain related to bone metastases, skin lesions, or isolated tumor lesions may be relieved by a short course of radiation therapy. For bone metastases, radiation is often delivered as 8 Gy in a single fraction, 20 Gy in five fractions, 24 Gy in six fractions, or 30 Gy in ten fractions. A Cochrane review that included 11 randomized trials consisting of 3,435 patients showed that single-fraction radiation therapy for bone pain provided a similar overall response rate (60% vs. 59%) and complete response rate (34% vs. 32%), compared with multifraction radiation therapy.[ 18 ] However, patients who received single-fraction radiation therapy had a higher rate of re-treatment (22% vs. 7%) and a higher rate of pathological fracture (3% vs. 1.6%).[ 18 ] This finding was consistent with other systematic reviews.[ 19 ] In the Dutch Bone Metastasis Study, the average time to first pain relief was 3 weeks the peak effect was achieved in 4 to 6 weeks and the mean duration of response was approximately 30 weeks.[ 20, 21 ] Single-fraction radiation has several potential advantages: greater convenience, lower cost, and less breakthrough pain associated with transportation to the radiation facility and with getting on and off the radiation table. Re-irradiation may be considered for selected patients who derive no or partial pain relief with first-time radiation therapy, or who develop worsening pain after an initial response. Re-irradiation typically occurs at least 4 weeks after the first radiation treatment. A systematic review that examined re-irradiation for bone metastases included 15 studies and reported a complete response rate of 20% and a partial response rate of 50%.[ 22 ] Re-irradiation was generally well tolerated. Serious adverse effects such as spinal cord compression and pathological fracture were infrequent (<3%). A randomized controlled trial compared a single fraction (8 Gy) with multiple fractions (20 Gy over 5 days) of re-irradiation and found similar response rates at 2 months in an intention-to-treat analysis (28% vs. 32% P =.02).[ 23 ] Patients with multiple sites of symptomatic osteoblastic bone metastases may consider radionuclides such as strontium-89 or samarium-153, which are beta-emitters. Two double-blind randomized trials support the superiority of samarium-153 over placebo in providing pain control and reducing analgesic use.[ 24, 25 ] The overall response varies between 30% and 80%, with onset of pain relief within the first week some patients report a long-lasting benefit (up to 18 months). The most common toxicities are pain flare and cytopenias. Pain flare typically occurs in approximately 10% of patients within the first 24 to 48 hours of administration and may be treated with corticosteroids or opioids.[ 26 ] Leukopenia and thrombocytopenia are sometimes seen, with a nadir of 4 weeks posttreatment and recovery by 8 weeks. Contraindications to radionuclide therapy include a poor performance status (Karnofsky Performance Status score <50%) and a short life expectancy (<3 months). Radium-223 (an alpha-emitter) is approved for use in patients with castration-resistant prostate cancer. A phase III randomized trial compared radium-223 with placebo in a 2:1 ratio. Among the 921 symptomatic patients enrolled, those who received radium-223 had a prolonged time to first symptomatic skeletal event (15.6 months vs. 9.8 months, P <.0001), in addition to prolonged overall survival (14.9 months vs. 11.3 months, P <.001).[ 27 ] Patients with cancer and pain may experience loss of strength, mobility, and, ultimately, functional status secondary to the cause of pain, (e.g., vertebral metastases, ident pain, and chronic nonmalignant pain). Therefore, pain and functional status may improve with physical or occupational therapy, treatments for strengthening and stretching, and the use of assistive devices.[ 28 ] Referral to a physiatrist (a physician who specializes in rehabilitation medicine) who could create a comprehensive plan may benefit the patient. In addition, some physiatrists practice interventional pain medicine. Patients with cancer frequently use complementary or alternative medicines or interventions (CAM).[ 29 ] One of the stated benefits of CAM is pain relief. However, a meta-analysis of multi-institutional, randomized, controlled trials for cancer-related pain concluded that methodological flaws hampered interpretation of the few available studies. There were brief positive effects in favor of CAM for acupuncture, support groups, hypnosis, and herbal supplements.[ 30 ] (Refer to the summaries on Complementary and Alternative Medicine) Pain management varies widely in complexity. The decision-making process involves a careful consideration of many patient-related and pain-related factors. These may include, but are not limited to, the pain mechanism, pain expression, previous treatments, available options, and prognosis. Recognition of specific pain syndromes can be useful in guiding management. Damage and/or inflammation involving the muscles, skin, joints, connective tissue, or bones can lead to activation of the nociceptive pathways that result in somatic pain. This type of pain is often well localized may be described as sharp, achy, throbbing, and/or stabbing in nature and often worsens with movement. It can often be managed with acetaminophen, anti-inflammatories, and opioids. Bone pain related to metastases is particularly common in cancer patients and is discussed below in more detail. Bone pain due to metastatic disease is one of the most common causes of pain in cancer patients.[ 1, 2 ] Bone is highly innervated tissue with receptors sensitive to mechanical damage.[ 3 ] The entrapment of nerve fibers in the collapsing bony matrix caused by increased osteoclastic activity and the release of inflammatory cytokines by cancer cells and immune cells are also central to the pathophysiology of bone pain.[ 3 ] Patients typically describe the pain as continuous, deep, and throbbing, with brief episodes of more-severe pain often precipitated by movement (i.e., a type of ident pain). Most patients will require morphine or an equivalent opioid for adequate pain relief, although ident pain is less responsive. Adjunctive agents such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs and corticosteroids are often prescribed and appear moderately effective and safe.[ 4 ] In addition to providing analgesia, the clinician introduces treatments designed to prevent further weakening of skeletal integrity, which may lead to loss of functional status or further pain. Bone-targeting agents such as the bisphosphonates (zoledronic acid or pamidronate) or denosumab (refer to the Bisphosphonates and Denosumab section of this summary for more information) have been demonstrated to reduce future skeletal-related events and to reduce the likelihood of increased pain or increased use of opioids in patients with advanced cancer.[ 5 ] Palliative radiation therapy produces complete or partial pain relief in up to 80% of treated patients the median duration of relief exceeds 6 months.[ 6 ] (Refer to the External-Beam Radiation Therapy section of this summary) Finally, orthopedic consultation is frequently necessary to determine whether operative intervention is required to prevent and/or treat pathological fractures. Visceral pain is a type of nociceptive pain that originates in nociceptors innervating visceral organs. Several features of visceral pain inform the therapeutic approach Opioids remain the core treatment for severe or distressing visceral pain.[ 8 ] Also important are radiographic studies to look for underlying causes that may be amendable to other interventions (e.g., bowel obstruction). Pain with features suggestive of neuropathic pain is common among patients with cancer and can have substantial negative consequences. One study of 1,051 patients with cancer found that 17% had neuropathic pain. These patients reported worse physical, cognitive, and social functioning than did those with nociceptive pain were on more analgesic medications and higher doses of opioids and had a worse performance status.[ 9 ] Neuropathic pain is considered less responsive to opioids. Multiple therapeutic options instead of or in addition to opioids have been studied. Most of these studies were conducted in patients with nonmalignant sources of neuropathic pain and may not be applicable to patients with cancer with different etiologies for their neuropathic pain. Gabapentin can be used as monotherapy in the first-line setting for neuropathic pain or in combination therapy if opioids, tricyclic antidepressants (TCAs), or other agents do not provide adequate relief. Gabapentin improved analgesia when added to opioids for uncontrolled cancer-related neuropathic pain.[ 10, 11 ] When gabapentin was used adjuvantly to an opioid regimen, improvement in pain control was seen within 4 to 8 days.[ 12 ] In an open-label trial of pregabalin compared with fentanyl in 120 cancer patients with “definite” neuropathic pain, patients on pregabalin were twice as likely (73.3%) than those on fentanyl (36.7%) to report 30% or more reduction in pain, as measured by a visual analog scale.[ 13 ] Compared with monotherapy with amitriptyline, gabapentin, or placebo, pregabalin use resulted in a significant decrease in pain score when studied in neuropathic cancer pain.[ 14 ] Notably, in a systemic review of neuropathic pain that included mostly patients with a nonmalignant source of neuropathic pain, the effect of gabapentin and pregabalin appeared less robust.[ 15 ] Data comparing gabapentin or pregabalin directly with TCAs and serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) are limited, especially in patients with cancer. Efficacy of TCAs and SNRIs appears to be comparable and, in some cases, superior to gabapentin or pregabalin (refer to the Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) section of this summary for more information). Because of concerns about side effects and drug-drug interactions, many practitioners tend to start with gabapentin or pregabalin as first-line treatment for neuropathic pain. However, as noted below, certain neuropathic syndromes may be less responsive to these agents. (Refer to the Postthoracotomy pain syndrome and Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) sections of this summary) Studies have also examined the use of lidocaine patches, tramadol, topically applied capsaicin, and botulinum toxin A for use in patients with neuropathic pain [ 15 ] with inconclusive results. Rates of postmastectomy pain range between 25% and 33%,[ 16 - 19 ] making this a common complication. Women with postmastectomy pain note more role limitations due to physical, emotional, and mental health issues.[ 16 ] Associations of postmastectomy pain with extent of surgery, radiation therapy, and chemotherapy are inconsistent across studies. One cross-sectional study found associations between postmastectomy pain and psychosocial factors such as depression, anxiety, somatization, and catastrophizing.[ 17, 19 ] A number of small studies have examined the effect of an anesthetic administered intraoperatively or immediately postoperatively, with varying results [ 20 ] one group found a decrease in pain during the infusion but no benefits after the infusion until 12 months.[ 21, 22 ] The use of venlafaxine or gabapentin for 10 days, starting 1 day before surgery, may decrease postmastectomy pain,[ 23 ] but confirmatory studies are needed. Defined as pain occurring 2 months after thoracotomy, postthoracotomy pain syndrome occurs in approximately 50% of patients and may be underreported and undertreated. The pain is thought to be related to damage to the intercostal nerve during surgery and from postoperative drainage via chest tubes. The pain includes both neuropathic and nonneuropathic components.[ 24 ] Opioid and nonopioid analgesics are part of the standard approach to treatment. Several approaches in the immediate postoperative period are being investigated. An open-label noncontrolled study of 5% lidocaine patches showed improvement in pain scores 1 month postoperatively.[ 25 ] A small randomized trial of transcutaneous electrical nerve stimulation demonstrated decreased pain and reduced use of morphine and nonopioid analgesia in the immediate postoperative period.[ 26 ] Patients randomly assigned to receive intraoperative cryoanalgesia versus placebo were found to have less pain at time points up to 60 days postoperatively and reduced analgesic use in the first 3 days.[ 27 ] Further work is needed to confirm these results. In a randomized, double-blinded, placebo-controlled study of gabapentin started preoperatively and titrated over 5 days postoperatively, gabapentin failed to show benefit.[ 28 ] Peripheral neuropathy is a common toxic effect of chemotherapy and is predominantly a sensory neuropathy. Patients report numbness and tingling in a “stocking-and-glove” distribution. CIPN is most commonly associated with platinum compounds (e.g., oxaliplatin, cisplatin, and carboplatin, in descending order of severity), taxanes (e.g., paclitaxel, docetaxel), thalidomide, and vinca alkaloids. Among newer agents, ixabepilone, lenalidomide, pomalidomide, and bortezomib are common sources. With these agents, CIPN limits the dose of chemotherapy delivered, which may affect the outcomes of treatment.[ 29 ] In one series of women treated with taxanes, approximately one in four reported CIPN.[ 30 ] Although CIPN often improves after discontinuation or completion of chemotherapy, symptoms can linger for a year or longer for some patients, especially those treated with taxanes.[ 31 ] Studies evaluating treatment for CIPN have been plagued by methodologic flaws such as small size and open-label comparisons. Differences in the defined endpoints have also made it difficult to compare across studies. Duloxetine is the only agent whose efficacy in treating CIPN is supported by data from a large phase III study.[ 32 ] One group of investigators found an average decrease of 0.73 in the pain scores of patients who titrated up to 60 mg of duloxetine daily, when compared with placebo. Patients also had improvements in daily functioning and quality of life.[ 32 ] Some argue that, while statistically significant, the difference of less than 1 (0.73) on a pain scale of 0 to 10 may not be clinically important. Gabapentin failed to provide a benefit in CIPN when used as monotherapy in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.[ 32, 33 ] Investigators studied the use of venlafaxine for prevention and relief of oxaliplatin-induced acute neuropathy and found both a significant decrease in acute neuropathy and an increased relief at 3 months after treatment.[ 34 ] There is hesitation to use venlafaxine preventively because its antioxidative effects may decrease the efficacy of oxaliplatin. American Society of Clinical Oncology (ASCO) CIPN guidelines do not recommend routine use of venlafaxine for CIPN because of a lack in strength of the existing data.[ 35 ] Evidence of the efficacy of nortriptyline and amitriptyline in CIPN is limited to small and frequently underpowered trials with mixed results.[ 36 - 38 ] ASCO guidelines [ 35 ] recommend against the use of many commonly prescribed agents for the treatment of existing CIPN and do not recommend any agent for CIPN prevention. For treatment, the guidelines suggest that the best current evidence supports the use of duloxetine, on the basis of the randomized controlled trial mentioned above.[ 32 ] Despite inconclusive trials, the authors suggest that a trial of TCAs, gabapentin, and topical baclofen/amitriptyline/ketamine may be reasonable in light of evidence supporting the benefit of these agents in other types of neuropathy and the relative lack of effective alternatives in this setting.[ 39 ] Bone marrow biopsy and aspiration cause pain in 84% of patients, with intensity reported as severe in 8% to 35%.[ 40 ] Factors associated with greater pain are the duration of the procedure (taking longer than 10 minutes), younger age, higher body mass index, female sex, anxiety, site of examination (sternum being the most painful), inadequate information given before procedure, and lack of physician experience.[ 41 ] Pharmacologic interventions for pain control vary from local anesthesia,[ 42 ] to intravenous sedation with benzodiazepines and/or opioids,[ 43 ] to the use of inhaled nitrous oxide,[ 44 ] to premedication with opioids. Addressing anxiety is an important nonpharmacologic intervention.[ 41 ] Lumbar puncture is a diagnostic and staging tool for hematologic malignaes and solid tumors involving the central nervous system. Patients can develop post–lumbar puncture headache. Headaches usually develop hours to days after the procedure and are caused by leakage of cerebrospinal fluid, possible compensatory intracranial vessel dilatation, or increased tension on brain and meninges.[ 45 ] The use of an atraumatic small-bore needle has been found to reduce to idence of post–lumbar puncture headaches.[ 46, 47 ] A Cochrane review that included 13 small randomized trials mostly in noncancer patients reported some evidence to support the use of caffeine, gabapentin, hydrocortisone, and theophylline to treat post–lumbar puncture headache, and a lack of efficacy for sumatriptan, adrenocorticotropic hormone, pregabalin, and cosyntropin.[ 48 ] Refer to the summary on Pediatric Supportive Care For geriatric patients, analgesic medications need to be started at low doses and titrated up gradually. The reasons behind this approach include higher pain thresholds,[ 49 ] differences in pain expression,[ 50 ] and greater effects on physical and psychosocial function in this patient population.[ 51 ] (Refer to the Pain Assessment section of this summary) Polypharmacy is common among the geriatric population. The Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults recommended against the use of some pain medications in geriatric patients, including nonsteroidal anti-inflammatory drugs, meperidine, and tricyclic antidepressants.[ 52 ] Geriatric patients may need less opioid because they achieve greater analgesia from opioids.[ 53 ] Opioids may have a heightened effect in older people because of higher levels of morphine and its metabolites.[ 53, 54 ] One retrospective study of opioid consumption in geriatric patients found that they need less opioid with acute and chronic pain therapy they require less opioid regardless of route of administration and idental pain and/or neuropathic pain did not confound the correlation between age and opioid consumption but was associated with higher doses of opioids.[ 55 ] Обобщенията на информацията за раковите заболявания се преглеждат редовно и се актуализират, когато се получи нова информация. Този раздел описва последните промени, направени в това резюме, считано от датата по-горе. General Information About Cancer Pain Revised text to state that determining whether the pain requires pharmacologic and/or other modalities of treatment is one step in effective pain management. Revised text to include patient prognosis, predictive factors for pain control (e.g., psychological distress), and impact on function as issues to be considered when determining the most appropriate treatment. Added text to state that patients and family caregivers should be educated about the safe storage, use, and disposal of opioids and that one study demonstrated that improper use, storage, and disposal are common among cancer outpatients (cited Reddy et al. as reference 2). Added text to state that an open-label randomized trial of low-dose morphine versus weak opioids to treat moderate cancer pain suggests that it is acceptable to bypass weak opioids and go directly to strong opioids (step 3 agents) for patients with moderate cancer pain, as patients randomly assigned to the low-dose morphine arm had more frequent and greater reduction in pain intensity with similarly good tolerability and earlier effect (cited Bandieri et al. as reference 6). Pain Classification Added text about how emotional distress may also contribute to the pain experience. Added Portenoy et al. and Narayana et al. as 10 and 11, respectively. Pain Assessment Revised text to state that psychosocial and existential factors that can affect pain are also assessed and appropriately treated. Pharmacologic Therapies for Pain Control Revised Table 2 to note that for fentanyl, cachectic patients have decreased absorption from the transdermal patch (cited Heiskanen et al. as reference 20). Revised Table 3 to note that intramuscular injection of opioids, acetaminophen, and ketorolac is typically avoided because of pain from the injection. Also added fentanyl as a subcutaneous agent (cited Oosten et al. as reference 24). Added text to state that rapid titration of methadone may result in delayed respiratory depression because of its long half-life (cited Modesto-Lowe et al. as reference 32). Revised text to state that careful titration of naloxone should be considered because it may compromise pain control, and may precipitate withdrawal in opioid-dependent individuals. Also added text to state that because of methadone's long half-life, naloxone infusion may be required for respiratory depression caused by methadone. Modalities for Pain Control: Other Approaches Revised text to state that intrathecal pumps may make it difficult for patients to access hospice care because of care needs and cost issues. Revised text to state that cordotomy is generally reserved for patients considered to be in the last 2 years of life, with pain refractory to other approaches, and may be done via the open route or the percutaneous route. Added text to include social workers as part of palliative care interdisciplinary teams. Also added text to state that many palliative care teams now call themselves supportive care teams because this term is more acceptable to many referring providers and to some patients and families (cited Fadul et al. and Dalal et al. as 12 and 13, respectively). Added text to state that single-fraction radiation has several potential advantages: greater convenience, lower cost, and less breakthrough pain associated with transportation to the radiation facility and with getting on and off the radiation table. General Approaches to Pain Treatment Revised text to state that orthopedic consultation is frequently necessary to determine whether operative intervention is required to prevent and/or treat pathological fractures. This summary is written and maintained by the Supportive and Palliative Care Editorial Board, which is editorially independent of . Резюмето отразява независим преглед на литературата и не представлява декларация за политиката на или. Повече информация за обобщените политики и ролята на редакционните съвети за поддържането на резюметата може да бъде намерена в страниците за тази обобщена информация и - обширна база данни за рака. This cancer information summary for health professionals provides comprehensive, peer-reviewed, evidence-based information about the pathophysiology and treatment of pain. Предназначен е като ресурс за информиране и подпомагане на клиницистите, които се грижат за пациенти с рак. Тя не предоставя официални насоки или препоръки за вземане на решения за здравни грижи. This summary is reviewed regularly and updated as necessary by the Supportive and Palliative Care Editorial Board, which is editorially independent of the National Cancer Institute (). Резюмето отразява независимия преглед на литературата и не представлява декларация за политиката на Националните институти по здравеопазване (). Членовете на борда преглеждат наскоро публикувани статии всеки месец, за да определят дали дадена статия трябва Промените в обобщенията се правят чрез консенсусен процес, в който членовете на съвета оценяват силата на доказателствата в публикуваните статии и определят начина, по който статията трябва да бъде включена в резюмето. The lead reviewers for Cancer Pain are Някои от референтните цитати в това резюме са придружени от обозначение за ниво на доказателства. Тези обозначения имат за цел да помогнат на читателите да оценят силата на доказателствата, подкрепящи използването на конкретни интервенции или подходи. The Supportive and Palliative Care Editorial Board uses a formal evidence ranking system in developing its level-of-evidence designations. Е регистрирана търговска марка. Въпреки че съдържанието на документите може да се използва свободно като текст, то не може да бъде идентифицирано като резюме на информация за раковите заболявания, освен ако не е представено в своята цялост и редовно се актуализира. Въпреки това, на автор ще бъде позволено да напише изречение, като "обобщена информация за раковите заболявания относно превенцията на рака на гърдата, посочва рисковете в резюме: [включете откъса от обобщението]". Предпочитаното цитиране на това резюме е Supportive and Palliative Care Editorial Board. Cancer Pain. Bethesda, MD: /about-cancer/treatment/side-effects/pain/pain-hp-. , [PMID: 26389387] Изображенията в това резюме се използват с разрешение на авторите, художника и / или издателя, които се използват само в обобщенията. Разрешението за използване на изображения извън контекста на информацията трябва да бъде получено от собственика (ите) и не може да бъде предоставено от Информацията за използването на илюстрациите в това резюме, заедно с много други изображения, свързани с рака, е налице в Visuals Online, колекция От над 2000 научни изображения. Информацията в тези резюмета не следва да се използва като основа за определянето на възстановяване на застраховката. Повече информация за застрахователното покритие можете да намерите на страницата "Управление на рака".