Лечение на хронична миелогенна левкемия (pdqto): [] – научете повече за хронична миелогенна левкемия

За повече информация от Националния институт по рака за хронична миелогенна левкемия вижте следното

Лимфомът е рак, който започва в клетките за борба с инфекциите на имунната система, наречени лимфоцити. Тези клетки са в лимфните възли, далака, тимуса, костния мозък и други части на тялото. Когато имате лимфом, лимфоцитите се променят и изчезват извън контрол; Има два основни вида лимфоми; Не-Ходжкин: Повечето хора с лимфом имат този тип; Hodgki; Не-Hodgkin и Hodgkin лимфом всеки засяга различен вид лимфоцити. Всеки тип лимфом расте с различна скорост …

Тази информация се изготвя и предоставя от Нацията; Cance; Институт (). Информацията в тази тема може да се е променила от написването й. За най-актуалната информация се свържете с Nationa; Cance; Институт чрез интернет страницата на http: /; Cancer.gov или се обадете на 1-800-4-CANCER.

 Обществена информация от Националния институт по рака