Цефепим (инжекционен път)

Ако симптомите Ви не се подобрят в рамките на няколко дни или ако се влошат, консултирайте се с Вашия лекар.

Инжектирането на цефепим може да причини диария, а в някои случаи може да бъде тежко. Може да се появи след 2 месеца или повече, след като Вие или Вашето дете спрете да използвате това лекарство. Не приемайте лекарство и не давайте лекарство на детето си за лечение на диария, без първо да се консултирате с Вашия лекар. Лекарствата против диария могат да влошат диарията или да я издържит по-дълго. Ако имате някакви въпроси за това или ако леката диария продължава или се влоши, консултирайте се с Вашия лекар.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако Вие или Вашето дете имате някой от следните симптоми по време на приема на това лекарство: объркване, загуба на съзнание, дразнене или потрепване на мускулите, гърчове, виждане, слух или чувство на несъществуващи или тежки сънливост.

Преди да извършите медицински тестове за Вас или Вашето дете, кажете на лекар, който отговаря, че приемате това лекарство. Резултатите от някои тестове могат да бъдат повлияни от това лекарство.